بازی

طراحی رابط کاربری بازی کارتی

 • طراحی

  Adobe XD

 • مشتری

  سوبرا

 • سال طراحی

  1400

مشاهده پروژه

طراحی ظاهر بازی موبایل

 • طراحی

  adobe xd, photoshop, illustrator

 • مشتری

  Subra

 • سال طراحی

  1400

مشاهده پروژه