اخبار

جزئیات کامل دستمزد ۱۴۰۲ [حق اولاد + سنوات کارگران + حق مسکن]

به گزارش کارمادیو، معدل افزایش حداقل حقوق و دستمزد برای حداقل بگیران ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد و برای سایر سطوح ۲۱ درصد افزایش داشته است. در ادامه جدول مقایسه دستمزد 1402 و 1401 را بررسی خواهیم کرد و مبلغ حق اولاد، سنوات و حق مسکن کارگران را شرح خواهیم داد.
حداقل دریافتی کارگران از مبلغ ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان به ۸ میلیون و ۸۸ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
براساس تصمیم شورای عالی کار ، پایه مزد ماهانه کارگران به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۳۳۰ تومان رسید همچنین بن کارگری به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن به ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
امسال حداقل دستمزد کارگران چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان بود که به پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت.

جدول مقایسه‌ای حقوق ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

شرح سال 1401 سال 1402 تفاوت
حقوق پایه روزانه 1.393.250 ریال 1.769.428 ریال 27.00٪
حقوق ماهانه 30 روزه 41.797.500 ریال 53.082.840 ریال 27.00٪
حق مسکن 6.500.000 ریال 9.000.000 ریال 38.46٪
کمک هزینه اقلام مصرفی 8.500.000 ریال 11.000.000 ریال 29.41٪
پایه سنوات (۳۰ روزه) 2.100.000 ریال 2.100.000 ریال 0.00٪
حق اولاد یک فرزند 4.179.750 ریال 5.308.284 ریال 27.00٪
حق اولاد دو فرزند 8.359.500 ریال 10.616.568 ریال 27.00٪
دریافتی ماهانه 30 روز بدون فرزند 56.797.500 ریال 73.082.840 ریال 28.67٪
دریافتی ماهانه 30 روز با ۱ فرزند 63.077.250 ریال 80.491.124 ریال 27.61٪
دریافتی ماهانه 30 روز با ۲ فرزند 67.257.000 ریال 85.799.408 ریال 27.57٪

هنوز بخشنامه مزدی سال جدید توسط وزارت کار ابلاغ نشده است. اما جزئیات مزد مصوب شورایعالی کار به شرح زیر است:

دستمزد روزانه 1402:

حداقل مزد روزانه: ۱۷۶۹۴۲۸ ریال (صد و هفتاد و شش هزار و نهصد و چهل و دو تومان)
افزایش مزد سایر سطوح مزدی: روزانه ۲۱% مزد ثابت یا مبنا به اضافه ی روزانه ۸۳۵۹۶ ریال (هشت هزار و سیصد و پنجاه و نه تومان) به نسبت آخرین مزد سال ۱۴۰۱
پایه سنوات: برای کسانی که در سال ۱۴۰۱ دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال

مزد ماهانه 1402:

حداقل مزد ماهانه: ۵۳۰۸۲۸۴۰ ریال (پنج میلیون و سیصد و هشت هزار و دویست و هشتاد و چهار تومان)
افزایش مزد سایر سطوح مزدی: ماهانه ۲۱% مزد ثابت یا مبنا به اضافه‌ی ۲۵۰۷۸۸۰ ریال به نسبت آخرین مزد سال ۱۴۰۱ (دویست و پنجاه هزار و هفتصد و هشتاد و هشت تومان)
پایه سنوات: برای کسانی که در سال ۱۴۰۱ دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، ماهانه به مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰ ریال (دویست و ده هزار تومان)

مزایای رفاهی در سال 1402:

بن خواروبار کارگران: ماهانه ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال (یک میلیون و صد هزار تومان) خواهد بود.
کمک هزینه مسکن ۹۰۰۰۰۰۰ ریال (نهصد هزار تومان) پیشنهاد شد که پس از تصویب در هیأت دولت قابل اجرا خواهد بود.
حق اولاد نیز برای هر فرزند ماهانه برابر با ۵۳۰۸۲۸۴ ریال (پانصد و سی هزار و هشتصد و بیست و هشت تومان) خواهد بود.
نکته اینجاست که از میان این مزایای مزدی، فقط حق مسکن نیازمند تصویب در هیات دولت است و قبل از آن، قابلیت اجرا ندارد. باقی مزایا از فروردین ماه به تمام کارگران مشمول لازم الپرداخت است.

حق بیمه سال ۱۴۰۲

حق بیمه تامین اجتماعی ۱۴۰۲ چگونه محاسبه می‌شود؟

((تعداد روزهای کارکرد × پایه حقوق روزانه) + حق مسکن + بن کارگری) × سی درصد

طبق قوانین و مقررات تامین اجتماعی حق بیمه به صورت نسبتی از حقوق و مزایای ماهانه مشمول بیمه تامین اجتماعی است. حق بیمه به صورت اشتراکی توسط کارفرما و کارگر تامین و توسط کارفرما به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. حق بیمه سهم کارگر ۷% و حق بیمه سهم کارفرما ۲۳% حقوق و مزایای اداره کار در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

با توجه به توضیحات بالا و موارد و مبالغ مربوطه به حداقل حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۲ حق بیمه سهم کارفرما و کارگر به صورت زیر خواهد بود:

جمع حقوق و مزایای ماهانه مشمول بیمه (در ماه ۳۰ روزه):

ریال ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ = ۹.۰۰۰.۰۰۰ + ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ + ۵۳.۰۸۲.۸۴۰

حق بیمه سهم کارگر سال 1402: ۵,۱۱۵,۷۹۸ = ۷۳.۰۸۲.۸۴۰x۷٪
حق بیمه سهم کارفرما در سال 1402: ۱۶.۸۰۹.۰۵۳ = ۷۳.۰۸۲.۸۴۰x۲۳٪

بنابراین حقوق اداره کار ۱۴۰۲ با کسر بیمه تامین اجتماعی ماهانه مبلغ ۶۷.۹۶۷.۰۴۱ ریال خواهد بود. حقوق و مزایای ۱۴۰۲ بدون بیمه تامین اجتماعی ۷۳.۰۸۲.۸۴۰ ریال به علاوه حق اولاد به ازای هر فرزند ۵.۳۰۸.۲۸۴ خواهد بود.

امتیاز بدهید

نوشته های مشابه

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا