خانه در حاشیه عکس جذاب همایون شجریان و دخترش در پاریس