خانه اخبار آغاز مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها + لیست خودروهای قابل ثبت نام + جدول قیمت