خانه سلامت تیروئید کم کار را در خانه درمان کنید، ۸ درمان طبیعی برای کم کاری تیروئید