خانه خواندنی ماشین تارا، امکانات و مشخصات فنی + تصاویر