خانه تکنولوژی iOS 17 با پشتیبانی از سایدلود اپلیکیشن‌ها از راه می‌رسد