خانه اخبار فروش فیلم آواتار ۲ از ۱.۳ میلیارد دلار فراتر رفت!