خانه سلامت همه چیز در مورد قرص پروپرانول به عنوان یک قرص بسیار قوی برای فشار خون و مشکلات قلبی