خانه اخبار واریز یارانه نقدی ۱۵۰ هزار تومانی ماه رمضان از امروز (۶ فروردین ۱۴۰۲) [تکذیب شد]