خانه اخبار افزایش شدید قیمت بیت کوین در ۲ آبان ۱۴۰۲