خانه فیلم و سریال سریال تب و تاب، داستان فیلم و معرفی بازیگران + زمان پخش