خانه سبک زندگی درباره غانم المفتاح ، جوان معلول قطری در افتتاحیه جام جهانی