خواندنی

عدالت در محل کار برای کارمند

یکی از زحمتکش ترین و محترم ترین اقشار جامعه ما کارگران هستند، این افراد در اقتصاد کشور نقش مهم و تاثیر گذاری دارند. با توجه به همین مسئله مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان قانون کار تصویب کرده که به واسطه این قانون روابط بین کارگر و کارفرما تنظیم شده است. وکیل اداره کار فردی است که در زمینه قانون کار دانش و اطلاعات کافی و جامعی دارد.

همانطور که می دانید در مواردی ممکن است که بین کارگر و کارفرما اختلافاتی صورت بگیرد. ر اینگونه مواقع وکیل اداره کار می تواند بدون جانب داری اقدام به حل مشکلاتی که بین کارگر و کارفرما پیش آمده است بپردازد تا حقوق کارگر یا کارفرما تضعیف نگردد.

وکیل اداره کار می تواند در اینگونه مواقع کمک به سزایی به کارگران کند به دلیل اینکه برخی از کارگران ممکن است از حقوق قانونی خود آگاه نباشند و در حق آنها ظلم صورت بگیرد. یا حتی به دلیل ترس های بی معنی از حق خود صرف نظر کند.

وکیل اداره کار کیست؟

به نقل از وکیل اداره کار آریا دادیار www.ariadadyar.com فردی که به قانون کار، آیین نامه های مربوط به آن، قوانین تامین اجتماعی، بخشنامه ها و سایر قوانینی که به ارتباط بین کارگر و کارفرما می پردازد آشنایی و تسلط کامل دارد وکیل اداره کار گفته می شود. وکیل اداره کار در زمینه پرونده هایی که در ارتباط با روابط بین کارگر و کارفرما است تبحر و مهارت زیادی دارد.

او می داند که چگونه باید اقدام به تنظیم دادخواست ، اظهارنامه، لایحه و ازین دست اوراق قانونی با توجه به تمامی موازین قانونی آن کند و به وسیله آن ها از حقوق موکل خود دفاع کند. همانطور که می دانید یکی از مهم ترین دلایل ایجاد اختلاف بین وکیل و کارفرما نا آگاهی آن ها از قوانین است. با توجه به همین مسئله وکیل اداره کار می تواند با دانش خود از بروز این مشکلات جلوگیری کند.

موضوعاتی که می تواند زمینه ساز طرح دعاوی حقوقی بین کارگر و کارفرما شود مواردی مانند عدم پرداخت حقوق، سنوات-عیدی-پاداش ، بیمه، غیرقانونی بودن مفاد قرارداد و از این دست موارد است که همانطور که به آن اشاره کردیم دلیل اصلی بروز این مشکلات نا آگاهی کارگران از حقوق خود است. مشاوره با وکیل اداره کار می تواند شما را با حق و حقوق خود آشنا کند.

کارفرما کیست؟

با توجه به ماده شماره سه قانون کار و امور اجتماعی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارفرما فردی حقیقی یا حقوقی است که کارگر با درخواست او و در قبال دریافت حق الزحمه و حقوق مشخص برای او کار می کند. با توجه به این تعریف رابطه بین کارگر و کارفرما کاملا مشخص است و قراردادی که بین این دو شخص بسته می شود باید کاملا شفاف و متناسب با قانون کار باشد.

اهمیت وکیل اداره کار در چیست؟

همیشه عده ای از کارفرمایان هستند که با رفتارهای خود در برابر کارگران باعث تضییع حقوق آنها می شوند. ممکن است دلیل آن ناآگاهی از قوانین کار یا داشتن عمد در نادیده گرفتن حقوق کارگر باشد. از آنجایی که اکثر کارگران نیز از قوانین مربوط به حقوق خود بی اطلاع هستند، نمی توانند به تنهایی برای اعاده حق خود اقدام موثری انجام دهند. بنابراین وکیل اداره کار می تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد که از حق کارگر در اداره کار دفاع کرده و در دعاوی مربوطه وکالت کارگران را به عهده بگیرد.

وکیل اداره کار به دلیل اقتضائات اقتصادی کارگران، حق الوکاله پایین تری نسبت به دعاوی دیگر از آنها دریافت می کنند. بنابراین در بسیاری موارد به سود کارگر است که از وکیل اداره کار برای شکایت از کارفرما خود کمک بگیرد.

مهمترین دعاوی مربوط به کارگر و کارفرما در اداره کار چیست؟

به دلایل مختلفی ممکن است کارگر و کارفرما با یکدیگر اختلاف داشته باشند. اما مهمترین مسائلی که باعث اختلاف میان این دو می شود شامل مواردی مانند عدم تنظیم قرارداد کار یا در اختیار ندادن نسخه ای قرارداد به کارگر است.

کارگر و کارفرما می توانند بر سر حق و حقوق کاری با یکدیگر توافق کنند. اما در برخی موارد توافقی حاصل نشده و کارگر می تواند در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارفرما شکایت کند.

عدم انعقاد قرارداد مسئله ای است که باعث می شود کارگر نتواند رابطه کاری را اثبات کند و به همین خاطر ممکن است از حقوق خود محروم شود. شکایت از کارفرما به دلیل عدم انعقاد قرارداد و اثبات رابطه کاری نیازمند تسلط به قوانین اداره کار است که یک وکیل اداره کار از پس آن بر می آید.

همچنین در اختیار نگذاشتن نسخه از قرارداد برای کارگر نیز تخلف محسوب شده و کارگر می تواند شکایت کند.

اختلافات فردی و جمعی

اگر اختلاف بین کارگر و کارفرما صورت گیرد این اختلاف تحت عنوان اختلافات فردی شناخته می شود اما درصورتیکه اختلاف بین کارگران با سازمان های کارفرمایی جمعی صورت گیرد تحت عنوان اختلافات جمعی محسوب خواهد شد.

البته لازم به ذکر است که در صورت بروز اختلافات جمعی علاوه بر وکیل اداره کار تشکلات کارگری نیز از حقوق کارگران در برابر کارفرمایان دفاع می کند. در این موارد هدف این است که کارگران به صورت یک واحد شناخته شده و خواسته و هدف واحدی داشته باشند.

اختلافات حقوقی و صنف

به اختلافاتی که در زمینه توضیح یا اجرای قوانین، مقررات و قراردادهای فردی است اختلافات حقوقی گفته می شود. اما به اختلافاتی که به صورت گروهی و بین گروهی از کارگران با کارفرما یا کارفرمایان در شرایطی مربوط به حقوق و منافع جمعی کارگران باشد اختلافات صنفی گفته می شود.

در همین راستا نیاز است بدانید که رسیدگی به اختلافات حقوقی در اصل ماهیتی حقوقی و قضایی دارد و رسیدگی به اختلافات صنفی ماهیت اقتصادی، وکیل اداره کار در اینگونه اختلافات می تواند کمک به سزایی به کارگران کند.

طرح دعوی در اداره کار علیه کارفرما

هر یک از کارگران، کارمندان و نیروهای تحت قرارداد اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند برای شکایت از کارفرمای خود به وکلای متخصص در قوانین اداره کار مراجعه کنند. وکیل اداره کار با توجه به مستندات موجود و با تخصص و شناخت بالایی که از قوانین اداره کار دارد، اقدام به تنظیم دادخواست علیه کارفرما کرده و پرونده را تا زمان صدور رای پیگیری خواهد کرد.

در طرح دعوی علیه کارفرما، مهم ترین نکته که وجود دارد اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی است. مطابق ماده 87 قانون کار، ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالا‌تر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.

وکیل اداره کار

نکته قابل توجه کارگران و کارمندان این است که باید از ابتدای پرونده و از همان مرحله طرح دادخواست کار را به وکیل اداره کار بسپارند. زیرا اگر نتوانند رابطه کاری را به اثبات برسانند بعد از آن شانس موفقیت در دعوا پایین خواهد بود.

وکیل اداره کار چگونه می تواند از حقوق موکل خود دفاع کند؟

همانطور که می دانید کارفرما در برابر کارگر خود وظایف زیادی دارد، یکی از این وظایف بیمه کردن کارگر خود است. با توجه به ماده 148 قانون کار کارفرمایان وظیفه دارند که با توجه به قانون تامین اجتماعی کارگران خود را بیمه کنند.

اگر کارفرمایی این کار را انجام ندهد با توجه به ماده 183 قانون کار متخلف شناخته می شود باید علاوه بر جبران حقوق کارگر جریمه نقدی نیز پرداخت کند. در همین راستا وکیل اداره کار می تواند برای دفاع از کارگر در زمینه دریافت بیمه اش کمک به سزایی کند.

به دلیل اینکه بسیاری از کارگران از حقوق خود برای دریافت بیمه اطلاعی نداشته و یا با ترس از دست دادن شغل خود، درخواست دریافت بیمه را نمی کند. یکی دیگر از مسائلی که وکیل متخصص در امور کاری می تواند به موکل خود کمک کند در ارتباط با بیمه بیکاری است.

وکیل متخصص در امور کاری با دانش و اطلاعاتی که در زمینه امور و قوانین مربوط به کار دارند می توانند مانع از عدم دریافت بیمه بیکاری برای کارگر شود، وکیل متخصص در امور کاری در خصوص بیمه ابتدا سعی می کند بین کارگر و کارفرما سازش برقرار کند. اما اگر نتواند این کار را انجام دهد پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده می شود و از طریق قانونی آن را پیگیری می کند.

مزایای مشاوره با وکیل اداره کار

همانطور که به آن اشاره کردیم مشاوره با وکیل متخصص در امور کاری می تواند مزایای زیادی برای دفاع از حقوق کارگر داشته باشد. در ادامه به چند مورد دیگر از این مزایا اشاره خواهیم کرد.

  • پیشگیری از اختلافات احتمالی که ممکن است بین کارگر و کارفرما به وجود بیاید.
  • تنظیم کردن قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما به شکل درست و قانونی
  • توضیح دادن صحیح مفاد قرارداد برای دو طرف
  • آگاه کردن موکل از حقوق قانونی خود
  • جلوگیری کردن از ضایع شدن حقوق موکل
  • عدم نیاز به حضور موکل در مراجع قضایی
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا