خانه اخبار گوشی‌های موبایل تا ۲۰۲۴ به صورت مستقیم به استارلینک متصل می‌شوند